ခြစ်ခြစ်တောက်ပူသောနေရောင်အောက်မှ စွမ်းစွမ်းတမံတိုက်ပွဲဆင်--မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ စေတီတော်ပြုပြင်
2019-05-08 00:00 source:


骄阳下的奋战——中国专家在缅甸抢修佛塔1.png

မေလ ၂ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံပုဂံဘုရားတွင် မြန်မာအလုပ်သမားများ ဘိလပ်မြေအားကြိုးဖြင့် သဗ္ဗညုဘုရားပေါ်သို့ပို့ဆောင်နေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- ဆင်ဟွာသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် Zhuang Bei Ning


骄阳下的奋战——中国专家在缅甸抢修佛塔2.png

မေလ ၂ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံပုဂံဘုရားတွင် မြန်မာအလုပ်သမားများ ဘိလပ်မြေအားကြိုးဖြင့် သဗ္ဗညုဘုရားပေါ်သို့ပို့ဆောင်နေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- ဆင်ဟွာသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် Zhuang Bei Ning


骄阳下的奋战——中国专家在缅甸抢修佛塔3.png

မေလ ၂ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံပုဂံဘုရားတွင် တရုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ သဗ္ဗညုဘုရား အတွင်းဘက်ရှိအက်ကွဲရာများနှင့် ပုံစံပြောင်းသွားသော အခြေအနေအား စစ်ဆေးနေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- ဆင်ဟွာသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် Zhuang Bei Ning


骄阳下的奋战——中国专家在缅甸抢修佛塔4.png

မေလ ၂ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံပုဂံဘုရားတွင် မြန်မာအလုပ်သမားများ ဘိလပ်မြေအားကြိုးဖြင့် သဗ္ဗညုဘုရားပေါ်သို့ပို့ဆောင်နေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- ဆင်ဟွာသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် Zhuang Bei Ning


骄阳下的奋战——中国专家在缅甸抢修佛塔5.png

မေလ ၂ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံပုဂံဘုရားတွင် တရုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ပြုလုပ်ထားသော ဂျစ်ပဆမ် အမှတ်အသားမှ ဘုရားအတွင်းရှိ အက်ကွဲရာများ ဆက်လက်တည်ရှိနေမှုအားဖော်ပြ။ ဓာတ်ပုံ- ဆင်ဟွာသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် Zhuang Bei Ning